Prokurent kim jest i jaką ma rolę w spółce

Prokurent jest osobą, która ma prawo do reprezentowania spółki wobec osób trzecich w celu dokonywania czynności prawnych. W szczególności prokurent może podpisywać umowy w imieniu spółki, a także działać w jej imieniu w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych. Pamiętać należy, że prokurent nie jest członkiem zarządu spółki, a jego upoważnienie może być ograniczone przez uchwały zgromadzenia wspólników.

Czy prokurent jest zatrudniony w spółce?

Prokurent to osoba, która jest upoważniona przez spółkę do reprezentowania jej w relacjach z innymi podmiotami oraz do podejmowania działań w imieniu spółki. Prokurent nie jest członkiem zarządu spółki, a jego upoważnienie może być ograniczone przez uchwały zgromadzenia wspólników. Czy prokurent jest zatrudniony w spółce?W większości przypadków tak. Prokurent reprezentuje spółkę wobec osób trzecich i podpisuje umowy w imieniu spółki.

Do jego obowiązków prokurenta należy:
-reprezentowanie spółki wobec osób trzecich,
-podpisywanie umów w imieniu spółki,
-dokonywanie czynności prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. także dbanie o interesy spółki oraz jej wizerunek.

Jedna myśl o „Prokurent kim jest i jaką ma rolę w spółce

  1. Dzięki za informacje, o tym, że potrzebuje prokurenta dowiedziałem się u notariusza, i na korytarzu czytam, kto to jest 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *